Požeminio vamzdyno testas

kolektoriaus testas
T1- 2015_boileris
T2- 2015_kolektorius
T3- 2015_kolektorius_in
T4- 2015_boileris_in
T5- 2015_boileris_out
Saulės kolektorius su boileriu sujungtas paprastu d16 daugiasluoksniu 22 m. ilgio požeminiu vamzdžiu su 5 mm. izoliacija. Daugiasluoksnis vamzdis yra apsauginiame plastikiniame 50×2,6 vamzdyje. Šilumą nešantis ir grįžtamasis yra atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose. Viskas užkasta 1,8 m gilyje. Testavimui buvo pajungti 3 papildomi temperatūros jutikliai. Į kolektorių įtekančio termofikato temperatūra (žydra spalva), į boilerio gyvatuką įtekančio termofikato temperatūra (žalia spalva), iš boilerio gyvatuko ištekančio termofikato temperatūra (violetinė spalva). papildomi davikliai temperatūras matavo 16 dienų- nuo 2015.05.10 iki 2015.05.26
Čia grafikai:

Iš grafiko matosi, kad didžiausi nuostoliai požeminėje trasoje pernešant šilumą iš kolektoriaus į boilerį (7-8 °C)